تبلیغات
مدینة العلم - مطالب ابر صحیفه مبارکه سجادیه
صحیفه مبارکه سجادیه دعای دوم


درود بر رسول خدا (ص) 

سپاس خدایى را که بر ما منّت نهاد به وجود محمّد (ص) در میان امّتهاى گذشته و قرون سپرى شده، به قدرت و توانى که از هیچ چیز هر چند بزرگ، ناتوان نباشد، و هیچ چیز هر چند کوچک از نظرش نهان نماند. و ما را خاتم همه امّتها قرار داد، و بر منکران حق و حقیقت گواه گرفت، و ما را از باب ایثار نعمت بر آنان که اندک بودند فزونى بخشید. 

ادامه مطلب

طبقه بندی: مناجات با خدا، 
برچسب ها: صحیفه مبارکه سجادیه،  

تاریخ : پنجشنبه 14 آبان 1394 | 19:08 | نویسنده : Mohammad Saleh Ali Akbari | مناجات
صحیفه مبارکه سجادیه دعای یکم

سپاس و حمد خداوند 


حمد خدائى را که اوّل همه آثار هستى اوست و قبل از او اوّلى نبوده، و آخر است بى آنکه پس از او آخرى باشد، خدایى که دیده بینندگان از دیدنش قاصر، و اندیشه و فهم وصف کنندگان از وصفش عاجز است. به دست قدرتش آفریدگان را ایجاد کرد، و آنان را بر اساس اراده خود صورت بخشید، آنگاه همه را در راه اراده خود راهى نمود، و در مسیر محبت و عشق به خود برانگیخت، موجودات هستى از حدودى که براى آنان معین فرموده قدمى پیش و پس نتوانند نهاد، و براى هر یک از آنان روزى معلوم و قسمت شده‏اى از باب لطف قرار داد، هر آن کس را که روزى فراوان داده احدى نمىتواند بکاهد، و هر آن کس را که روزى کاسته هیچ کس نتواند بیفزاید، آنگاه زندگى او را زمانى معین مقدّر فرمود، و پایانى محدود قرار داد، که با ایام عمر به سوى آن پایان قدم برمیدارد، و با سالهاى زندگیش به آن نزدیک میگردد، تا چون به اخر آن رسید، و پیمانه زمانش لبریز شد، جانش را مىگیرد و او را به سوى آنچه بدان خدایش خوانده از ثواب بسیار یا عذاب دردناک راهى مىکند، تا از پى عدالت خود بدکاران را به کردار بدشان و نیکوکاران را به عمل صالحشان جزا دهد،

ادامه مطلب

طبقه بندی: مناجات با خدا، 
برچسب ها: صحیفه مبارکه سجادیه،  

تاریخ : جمعه 24 مهر 1394 | 11:08 | نویسنده : Mohammad Saleh Ali Akbari | مناجات

  • paper | سبزک | تبلیغات متنی