تبلیغات
مدینة العلم - درود بر رسول خدا (ص)
صحیفه مبارکه سجادیه دعای دوم


درود بر رسول خدا (ص) 

سپاس خدایى را که بر ما منّت نهاد به وجود محمّد (ص) در میان امّتهاى گذشته و قرون سپرى شده، به قدرت و توانى که از هیچ چیز هر چند بزرگ، ناتوان نباشد، و هیچ چیز هر چند کوچک از نظرش نهان نماند. و ما را خاتم همه امّتها قرار داد، و بر منکران حق و حقیقت گواه گرفت، و ما را از باب ایثار نعمت بر آنان که اندک بودند فزونى بخشید. 
بار الها، پس درود فرست بر محمد که امین وحى تو، و بزرگوارتر از تمام خلق تو، و بنده پسندیده در میان عبادِ توست، آن پیشواى رحمت، و قافله سالار خوبى، و کلید برکت، چنان که او جان خویش را براى اجراى فرمان تو به زحمت انداخت، و در راه تو بدنش را هدف ناراحتى قرار داد، و در دعوت به سوى تو با نزدیکانش درافتاد، و براى خشنودى تو با قبیله خود جنگید، و در راه احیاء دینت رشته خویشاوندى خود را گسیخت، و نزدیکترین بستگان خود را به علّت انکار حق از خویش دور کرد، و دورترین مردم را به خاطر قبول دین توبه خود نزدیک فرمود، و محض تو با دورترین مردم دوستى کرد، و با نزدیکترین آنان دشمنى نمود، و جانش را در رساندن پیام تو خسته کرد، و به جهت فراخواندن مردم به آئین تو به زحمت افکند، و به نصیحت نمودن پذیرندگان دعوتت مشغول ساخت، تا آنجا که به دیار غربت و محل دور از اهل و عشیره و مرکز سکونت و نشو و نما و تولّد و آرامگاه جانش هجرت نمود، خواست او این بود که دین تو را عزیز کند، و بر علیه کافران یارى جوید، تا جایى که هر چه درباره دشمنانت اراده کرده بود با پایدارى به دست آورد، و آنچه در مورد عاشقانت تدبیر نموده بود انجام گرفت. پس در حالى که از تو کمک مىخواست، و در ضعف خود از تو نیرو میگرفت به جنگ کافران برخاست، و تا پایان برنامه در پایگاه دیارشان مبارزه نمود، و در میان قرارگاهشان بر آنان هجوم برد، تا فرمانت آشکار، و کلمه‏ات برترى یافت، گرچه مشرکان را خوشایند نبود. 

بار الها، مرتبه او را به سبب زحماتى که در راه تو کشید به بالاترین درجات بهشت بالا بر، تا اندازه‏اى که هیچ کس در هیچ مقام و منزلت با او یکسان نباشد، و در هیچ مرتبه با حضرتش برابر نگردد، و در آستانت هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسل با او برابرى نکند، و قبول شفاعتش را در اهل بیت پاکیزه‏اش و مؤمنان از امّتش بیش از آنچه به او وعده فرموده‏اى به او اعلام فرما، اى خدایى که وعده‏ات نافذ است، اى آن که عهدت وفا است، اى مولایى که بدیها را به چندین برابر به خوبیها تبدیل مىکنى، همانا که تو صاحب فضل عظیمى.طبقه بندی: مناجات با خدا، 
برچسب ها: صحیفه مبارکه سجادیه،  

تاریخ : پنجشنبه 14 آبان 1394 | 20:08 | نویسنده : Mohammad Saleh Ali Akbari | مناجات

  • paper | سبزک | تبلیغات متنی