تبلیغات
مدینة العلم - بخشی از اعجاز علمی قرآن....(2)

یكی از ابعاد مهم دانش عصر ما نظریه‌پردازی در موضوعات مهم است بسیاری از این نظریات بعداز گذشت زمان اثبات می‌گردند و تعدادی نیز مردود شده و بعضی نیز همچنان به حال نظریه و فرضیه باقی می‌مانند.

در قرن گذشته نظریاتی به اثبات رسید و به صورت اصل علمی درآمد از جمله:

1ـ ثبات یا توسعه آسمانها: بین دانشمندان بحث بود كه وضعیت كلی آسمانها چگونه است آیا ثابت است یا در حال گسترش یا در حال انقباض؟ اینشتین به ثبات آسمانها معتقد بود سرانجام هابل اخترشناس معروف توانست با دلایل محكم علمی اثبات كند كه آسمانها در ابتدا منقبض و بسته بوده و ناگهان انفجار عظیمی رخ داده و به صورت انفجاری شروع به باز شدن نموده و این بازشدن هنوز ادامه دارد امروز دانشمندان حتی توانسته‌اند سرعت دور شدن بسیاری از اجرام آسمانی از مركز انفجار را نیز مشخص كنند هابل در تبیین نظر خود كیهان را به چانه خمیری تشیبه می‌كند كه برای نان پختن آن را پهن كنند. حال بنگرید شگفتی قرآن را:

[آیا كافران ندیدند كه آسمانها و زمین بسته بودند و ما آنها را باز كردیم....]؟! (انبیاء آیة 30).

این آیه اشاره به شروع حادثة انفجار بزرگ (Big bang) دارد. در جای دیگر به استمرار و ادامة حركت ناشی از این انفجار در حال، گذشته و آینده دارد می‌فرماید:

[آسمانها را با قدرت آفریدیم و ما توسعه دهندگان آنیم] (ذاریات47)

بوکای میگوید در این آیه از واژة [لموسعون] اسم فاعل استفاده شده است تا هر سه زمان حال، گذشته و آینده را شامل شود.

آقای بوكای در كتاب خود كشف انفجار بزرگ را شكوهمندترین دستاورد دانش بشری می‌داند كه قرآن صریحاً آن را بیان داشته است وپس ازاثبات این نظریه بودکه بسیاری ازدانشمندان مادی به وجودخدااقرارکردند.

خوب اگر زمانی كه هنوز این نظریه به صورت قطعی اثبات نشده بود دانشمندان به قرآن نظری می‌كردند حقیقت روشن بود.

2ـ آسمانها در ابتدا چگونه بوده است؟ تا قبل از 2003 بین دانشمندان نظریات متفاوتی بود یكی از نظریات این بود كه كهكشانها قبل از شكل‌گیری به صورت گاز بوده‌اند سرانجام در آستانه سال 2004 تصویر تلسكوپ هابل معلوم ساخت كه كهكشانها قبل از تكوّن و شكل‌گیری امروزی به صورت توده‌های عظیم گاز بوده‌اند. قرآن می‌فرماید:

ثم‌استوی الی‌السماء و هی دخان. [سپس به آراستن آسمان پرداخت در حالی كه گاز بود]. كلمة دخان به معنای دود و هر ماده گازی شكل میباشد. بنابراین ترجمة دخان به دود ترجمة به مصداق است.

جالب است عكس‌هایی را كه تلسكوپ هابل ثبت كرد چند كهكشان را در فاصلة 13 میلیارد سال نوری زمین نشان می‌دهد كه به شكل ابرهای پنبه‌ای شكل كومولوس قرار گرفته و چون توده دود فشرده عظیم و سفیدی دیده می‌شوند! (خواننده مستحضر است كه وقتی كهكشان در آن فاصله الان دیده می‌شود نوری كه از آن به ما دارد می‌رسد مالِ 13 میلیارد سال پیش آن بوده پس شكل همان زمان را نشان می‌دهد).

3ـ فرضیه حیات شبه انسانی در كُرات دیگر: این موضوع ذهن اخترشناسان را طی چند دهه به سختی مشغول داشته و هزینه‌های زیادی را در این راه صرف كرده‌اند و علیرغم ارسال پیام‌هایی كه احتمال وجود انسانهای دیگری را در اجرام آسمانی تقویت می‌كند نتوانسته‌اند چیزی را ثبت و ضبط كنند و فرضیة وجود انسانهای دیگر علیرغم قوت احتمال هنوز قطعی نشده است.

قرآن كریم به این موضوع نیز پرداخته می‌فرماید: [اوست خدایی كه هفت آسمان را و همانند آن (هفت) زمین را آفرید...](طلاق12)

4ـ شكل كلّی آسمان: یكی از سؤالات اخترشناسان این است كه شكل كلی كیهان چگونه است این سؤال نیز از سؤالهای مهم اخترشناسی است اخیراً دانشمندان شهر (Ulm) آلمان (زادگاه اینشتین) از طریق محاسبات پیچیده ریاضی اثبات كردند كه آسمان به شكل شیپور درهم پیچیده است (شیپورهایی كه یك بار تاب خورده و سپس دهانة گشاد آنها به طرف بیرون می‌رود) به نظر می‌رسد قرآن در سه كلمة شگفت شكل آسمان را بیان داشته [و نفخ فی‌الصّور] [و در صور (شیپور) دمیده می‌شود (هنگام قیامت)....] (51یاسین و68زمر).

بدیهی است هوا در جوّ زمین است اما در پهنة آسمان هوا به این شكل وجود ندارد بنابراین دمیدن و انتقال صدا در آن توسط یك فرشته كه مادی نیست ناممكن است لاجرم نفخة اول همان دمیدن اسرافیل در تمام آسمانها است كه باعث درهم پیچیدن طومار آسمانها می‌شود.

لازمه این دمیدن آن است كه فرشته‌ای كه در این پهنة عظیم می‌دمد باید از نظر وسعت جسم كمتر از پهنة آسمان نباشد. اتفاقاً در روایات متعددی كه به دهها عدد می‌رسد وسعت جسم فرشتگان گوشزد شده است از جمله در مورد اسرافیل در روایتی آمده كه وسعت جسم او آسمان را می‌پوشاند.

و نیز امیرمؤمنان در نهج‌البلاغه می‌فرماید:

[.... بعضی از این فرشتگان اقدامشان در زمینهای پایین و اكتاف آنها از آسمانهای بالا خارج است!].

حال بنگرید كه چقدر بین آنچه علوم بشر به دست آورده با آنچه قرآن فرموده است انطباق شگفت وجود دارد. و به همین سبب آقای یاشی دیكوزان رئیس رصدخانه توكیو و اخترشناس بزرگ ژاپنی می‌گوید:

باید مسائل كلی مربوط به آسمانها را از قرآن بپرسیم نه از اخترشناسان زیرا ما فقط قسمت كوچكی از آسمانها را دیده‌ایم من به سهم خود قصد دارم پایة مطالعات اخترشناسی خود را براساس قرآن بگذارم!

و نیز آرمِسترانگ اخترشناس معاصر ناسا اعتراف می‌كند كه تمام فرضیاتی كه تاكنون به صورت قطعی ثابت شده‌اند بر قرآن منطبق بوده و هیچگاه علم با قرآن به تعارض نرسیده است.(فصلنامه دانشگاه آزاداسلامی.پیشین)

در مورد عجایب علمی قرآن تاكنون كتابهای متعددی نوشته شده است از جمله كتاب سابق‌الذكر موریس بوكای و كتاب اعجاز علمی قرآن آقای دكتر رضایی می‌باشد كه خواننده گرامی می‌تواند بدانها رجوع و عظمت گوشه‌ای از اعجاز بی‌بدیل قرآن را خود لمس كند.

1ـ در علم زمین‌شناسی اثبات شده است كه اگر كوهها نبودند پوسته زمین حالت لغزندگی داشته رانشهای بزرگ باعث تزلزل سطح زمین و به مخاطره افتادن حیات و آسیبهای بزرگ بر موجودات زنده می‌شد. اما كوهها چون میخهایی كه پوسته زمین را به جُبّه دوخته باشند عمل می‌كنند از این رو پوسته زمین كه پنج كیلومتر است در مناطق كوهستانی به 60 كیلومتر هم می‌رسد شكل زیراین موضوع را روشن‌تر می‌كند.

 

قرآن كریم در مورد كوه‌ها می‌فرماید: «ما كوه‌ها را میخها قرار دادیم» (نباءآیه7)

و نیز می‌فرماید: «ما در زمین (كوهها) را قرار دادیم تا از لرزش و اضطراب شما جلوگیری كنند» (نحل ایه15).

اشاره به این كه كوه‌ها مانع تزلزل و لغزش و ناآرامی زمینند در قرآن در موارد متعدد آمده است و این چیزی است كه در علوم جدید به صورت قطعی به دست آمده و در عصر نبوی بر بشر مجهول بوده است.

2ـ حدود 5/1 قرن پیش پلیس اسكاتلند كشف نمود كه اثر انگشت هیچ انسانی مثل دیگری نیست قرآن كریم می‌فرماید: «آیا انسان پنداشته است كه ما نمی‌توانیم استخوانهای او را جمع (و مجدداً خلقش نماییم) آری بلكه قادریم سرانگشتان او را نیز بازسازیم» (قیامت / 3 و 4).

در عصر پیامبر(ص) اشاره به سرانگشت برای قدرت نمایی درخلقت مفهوم روشنی نداشت چون مردم آن عصر سرانگشت را عضو ساده‌ای می‌پنداشتند بلكه اگر می‌فرمود ما قدرت داریم مژه‌های چشم و موهای سر شما را نیز دوباره خلق كنیم ظریف‌تر و قدرتمندانه‌تر می‌نمود اما گذر زمان از اسرار آیه پرده برداشت.

3ـ در جنین‌شناسی گفته می‌شود كه رحم دارای سه پرده تودرتوومتمایزاست

قرآن كریم به این حقیقت اشاره دارد می‌فرماید «شما را آفرید با خلقتی بعداز خلقت دیگر (مرحله به مرحله) در ظلمت‌های سه گانه (ظلمت سه حجاب)» (زمرآیه6)

4ـ در همین علم اثبات شده كه در جنین ابتدا استخوانها تشكیل شده و سپس عضلات بدن تشكیل می‌گردد. قرآن می‌فرماید:

«سپس نطفه را به صورت علقه و علقه را مضغه و مضغه را به صورت استخوان درآورده و پس از آن روی استخوان را گوشت پوشاندیم» (مؤمنون14).

5ـ امروز در علم جدید به اثبات رسیده است كه (نطفه) حاصل ترشحات پنج غده مختلف در نواحی بدن است بنابراین نطفه آبی ممزوج و آمیخته به هم می‌باشد. قرآن می‌فرماید:

«ما انسان را از آبی به هم آمیخته آفریدیم....» (دهر/ 2).

آقای بوكای كه خود رشته‌اش جنین‌شناسی است از دقت و مطابقت این آیات با حقایق علمی اظهار شگفتی می‌نماید و آقای «کاید ال مورد» برجسته ترین متخصص جنین شناسی دانشگاه تورنتوی کاناداورییس انجمن آناتومی بالینی آمریکا می‌گوید:

«من بسیارشگفت زده شدم هنگامیکه به صحت بیانات پزشکی که درقرن هفتم میلادی(درقرآن)مطرح شده آگاه شدم زمانیکه علم جنین شناسی وجودنداشت.به وضوح برای من معلوم شده است که چنین سخنانی باید ازطرف خدای متعال باشد.زیراقسمت اعظم اینسخنان تاقرنها بعد کشف نشده باقی ماند.واین بوضوح مینماید که محمد(ص)فرستاده خداست»

6ـ قرآن كریم می‌فرماید: «خورشید به طرف محل استقرارش سیر می‌كند این اندازه‌گیری خدای غالب داناست» (یس 38)

در روایات اهل بیت آمده است كه خورشید درست به سمت ستارة (نسر) پیش می‌رود و مراد آیه همین است (در زبان عرب به كركس نسر می‌گویند و نیز به اجرام بزرگ كه در فضا قرار گیرند نیز گاهی نسر گفته می‌شود و در زبان فارسی از واژة غول و در انگلیسی از واژة هرکولس (غول افسانه‌ای و الهه قدرت) استفاده می‌شود).

امروز در علم اخترشناسی اثبات گردیده كه خورشید و منظومه‌اش با هم در یك حركت جمعی درست به سمت ستاره‌ای عظیم به اسم [وكا] ملقب به هركولس با سرعت 12 مایل در ثانیه پیش می‌روند!

قطر این ستاره 290 برابرقطر خورشید كه بیش از 25 میلیون برابر حجم خورشید می‌گردد!

7ـ در علم جدید ثابت شده است كه تمام اشیاء عالم ماده به صورت زوج آفریده شده‌اند و قانون زوجیت در عصر ما قانونی عمومی و مقبول و علمی است قرآن می‌فرماید: «و من کل شی خلقنا زوجین لعلكم تذكرون» «ما همه چیز را به صورت زوج آفریدیم تا وسیله‌ای باشد برای متذكر شدن شما» (ذاریات.49)

حتی امروز اثبات شده كه اتم نیز دارای اجزاء زوج است الكترون با بار منفی در مقابل پروتون با بار مثبت و نوترون با حالت ترکیبی ازپروتون والکترون!

سخن از زوجیت اشیاء در جاهای دیگر قرآن نیز آمده است.

8ـ امروز در فیزیك هسته‌ای اثبات شده كه عناصر صد و چندگانة شناخته شده در اصل همگی به یك عنصر برمی‌گردند كه آن عنصر ماده حیات و وجود است قرآن كریم می‌فرماید: «ما هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم» (انبیاء / 30) و نیز می‌فرماید: «اوست خدایی كه آسمانها و زمین را در هفت روز آفرید در حالی كه عرش او بر آب قرار داشت...» (هود / 7).

این آیه اشاره به این حقیقت علمی دارد كه قبل از تكوّن اشیاءفقط مواد یك عنصر در عالم هستی وجود داشته و خداوند از آن عنصر واحد به ماء تعبیر فرموده است. مراد این نیست كه عرش الهی برآب شناور بود بلكه برای كسانی كه در دانش فیزیك هسته‌ای تظلع دارند روشن است كه این اشاره به بدو خلقت است كه فقط یك عنصر وجود داشت سپس از این عنصر عناصر متعدد منشعب شده است و خداوند از آن به آب تعبیر فرموده گو این كه فرموده است خدا آسمانها و زمین را در شش روز آفرید در حالی كه عرش (که همان علم) الهی بود وآب همان خمیرمایة اصلی آفرینش ماده.

آقای آلفرد كُرنر بزرگترین ژئولیست جهان كه در فیزیك هسته‌ای از سرآمدان عصر ماست با شگفتی از امثال این آیات تصریح می‌كند كه امكان ندارد كه مردی درس نخوانده در 14 قرن قبل به صرف قدرت ذهن خود به این حقایق پیچیده علمی دست یافته باشد و این پیامی آسمانی است! آری چه زیبا فرموده قرآن كریم كه:

[همانا از بندگان خدا این دانشمندانند که از پروردگار خود پروا دارند] (فاطر /28)

و البته با شهادت این بزرگان عرصه دانش بر عظمت و آسمانی بودن قرآن چه باك از عالم نماهایی كه تلاش می‌كنند نور خدا را به زعم خود خاموش سازند؟

9-امروز شعور فراغریزی برای حیوانات از نظربسیاری از دانشمندان علوم جدید امری قطعی است سخنان مترلینگ فرانسوی(که انیشتین اورابارقه ای کم نظیرازنبوغ بشری شمرده)درکتاب زندگی مورچگان شاهداین حقیقت است.این كه حیوانات از طرق مرموزی (به غیر از زبان) مفاهیم را به هم منتقل می‌كنند مورد تأیید محققان علوم جدید است. در آیات قرأن نیز تصریح به شعور فراغریزی برای حیوانات شده بعنوان نمونه اموری به هدهد نسبت داده شده از جمله:

ـ سلیمان گفت یا او را مجازات می‌كنم یا باید برهان روشن (عذر موجه) ارائه كند.

ـ هدهد به سلیمان گفت مردمی خورشیدپرست در سرزمین سبا یافتم كه ملكه‌ای دارند.

ـ سلیمان به او گفت بررسی می‌كنم تا معلوم شود راست می‌گویی یا دروغ.

همه این امور به شعور فراغریزی مربوط می‌شود. این در حالی است كه در عصر نزول قرآن هیچ دانشمندی همچو عقیده‌ای نداشته و نظرات فلاسفه یونان كه در آن عصر برترین دانش روزگار بوده قائل به شعور فراغریزی در حیوانات نبوده است.

11ـ در مغز انسان ماده‌ای ترشح می‌شود كه باعث كنترل كلسترول در بدن و افزایش اعتماد به نفس می‌گردد.

از سن 35 سالگی ترشح این ماده تقلیل می‌یابد و در بعضی از افراد در سن 60 سالگی قطع می‌گردد.

اخیراً یك گروه محقق ژاپنی كشف نمود كه مصرف انجیر و زیتون با هم با نسبت 1 به 7 باعث افزایش ترشح این ماده حیاتی و تعدیل آن می‌گردد متعاقب آن پس از نشر خبر، آقای دكتر ابراهیم خلیفه محقق عربستانی به این گروه اطلاع داد كه در قرآن كریم یك بار واژه تین(انجیر) و 7 بار زیتون به كار رفته و در یك مورد انجیر و زیتون به همراه هم آمده است [والتین والزیتون ـ قسم به انجیر و زیتون] (سوره تین/ آیه 1).

در پی آن تمام اعضای این گروه اسلام اختیار كردند.

قرآن از این عجایب لبریز است و دانشمندان بسیاری را به حیرت فرو برده و به راستی چگونه ممكن است و كدام عقلی می‌پذیرد كه كتابی در عصر جهل بشر در بی‌تمدن‌ترین كشور بر مردی درس ناخوانده نازل شود و این همه شگفتی در آن باشد و حتی در یك مورد نیز با علم و دانش بشری تعارض پیدا نكند بلكه هرچه دانش پیشرفت می‌كند عظمت آن آشكارتر می‌گردد؟
برچسب ها: اعجاز قرآن، موریس بوكای، دانشمندان ستاره شناس، انیشتین، دکتر شایق، Big bang، تلسكوپ هابل،  

تاریخ : سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 | 01:05 | نویسنده : محمّد صالح خادم آل یاسین | نظرات

  • paper | سبزک | تبلیغات متنی