تبلیغات
مدینة العلم - اسرار موفقیت / دارای همّت عالی باشید

دارای همّت عالی باشید

اگر می‌خواهید به اهداف عالی خود دست یابید و در فضای وسیع معنویّت پرواز کنید، باید با همّت مردانه به پا خواسته و در فضای عالم معنی سیر کنید. همان گونه که پرندگان با بالهای خود به پرواز می‌آیند؛ مردان بزرگ نیز با نیروی همّت و اراده به سوی آسمان نورانیِ عالمِ معنی، پرواز می‌نمایند و از جهان مادّیت جدا می‌شوند.
بزرگان این واقعیّت را در مثالی کوتاه و پر معنی، این گونه بیان کرده‌اند:
اَلْمَرْءُ یَطیرُ بِهِمَّتِهِ.(47)
مرد به وسیله همّتِ خود، پرواز می‌کند.

هر قدر همّتِ انسان بلندتر باشد، در فضای معنوی اوج بیشتری می‌گیرد، و در صورتی که از همّت عالی برخوردار نباشد؛ نمی‌تواند آن گونه که باید، به پرواز درآید.
بنابراین اگر انسان هدفی بزرگ و ارجمند داشته باشد؛ ولی برای رسیدن به آن هدف، همّت نداشته باشد و بسوی آن گام برندارد، به هدف خود نائل نمی‌شود.
انسانی ارزشمند و پرارج است که گذشته از هدف عالی، اراده‌ای قوی و همّتی مردانه داشته باشد.
بزرگان اولیاء اللَّه در راه رسیدن به مقامات عالیه از اراده‌ای قوی و همّتی بلند برخوردار بوده‌اند و همیشه در مسیر معنوی خود استقامت ورزیده و از ضعف و سستی پرهیز نموده‌اند. هدف عالی، مقصد بزرگ و همّت مردانه از صفات بارز آنان بوده است.
همّت بلند دار که مردان روزگار
از همّت بلند به جایی رسیده‌اند
ارزش مردان بزرگ که با همّتی بلند بسوی اهداف عالی روان شده‌اند، به قدر همّت آنان است.
حضرت امیرالمؤمنین‌علیه السلام می‌فرمایند:
قَدْرُ الرَّجُلِ عَلی قَدْرِ هِمَّتِهِ.(48)
ارزش هر مردی، به اندازه همّت اوست.
زیرا همّت بلند، ارزش فراوان برای انسان به ارمغان می‌آورد. بزرگان ما که صاحبان اسرار اهل بیت عصمت‌علیهم السلام بوده و در راه رضای آنان جانفشانی می‌نمودند، اگر از همّت بلند برخوردار نبودند؛ چگونه می‌توانستند به مقامات عالی دست یافته و از سرچشمه ظلال معنوی اهل بیت‌علیهم السلام سیراب شوند؟!
ظرفیّت این گونه افراد بطوری است که الطاف اهل بیت‌علیهم السلام به آنان، هیچ گونه خودبینی و تکبّر در آنان ایجاد نمی‌کند. زیرا به هر مقامی راه یابند؛ همّتِ عنایاتِ بیشتر را در سر می‌پرورانند.
ولی کسی که از دیدن یک خواب یا از اتّفاق یک سیر معنوی یا گرفتن یک حاجت مادّی از امامان‌علیهم السلام به خود می‌بالد! آیا از همّتی بلند برخوردار است؟ یا کسی که از شنیدن یک خواب یا از اتفاق یک سیر معنوی یا گرفتن یک حاجت مادّی تعجّب کرده و به انکار آن می‌پردازد! آیا از همّت عالی بهره‌ای دارد؟!
شکّی نیست که هیچ کدام از همّت بلند برخوردار نیستند و با انجام این گونه اعمال فضیلت خود را از دست می‌دهند.
حضرت امیرالمؤمنین‌علیه السلام می‌فرمایند:
مَنْ صَغُرَتْ هِمَّتُهُ بَطَلَتْ فَضیلَتُهُ.(49)
هر که همّت او اندک باشد فضیلت او از دست می‌رود.


طبقه بندی: اسرار موفقیت، 
برچسب ها: سیّد مرتضی مجتهدی سیستانی، اسرار موفقیت،  

تاریخ : دوشنبه 16 فروردین 1395 | 21:28 | نویسنده : Mohammad Saleh Ali Akbari | اندکی تعقل...

  • paper | سبزک | تبلیغات متنی